teoriprov för moped klass 1

Skriven av Arvid Axelsson

Moped klass 1, även känd som EU-moped, är ett populärt transportmedel för ungdomar och vuxna i Sverige. För att få köra en moped klass 1 krävs ett AM-körkort, som erhålls genom att genomgå utbildning och klara av ett teoriprov och ett körprov. Denna artikel fokuserar på teoriprovet, specifikt antalet frågor och hur provet är strukturerat.

Antal Frågor i Teoriprovet

Teoriprovet för moped klass 1 består av totalt 70 frågor. Av dessa räknas dock endast 65 poäng in i provresultatet. Anledningen till detta är att 5 av frågorna är testfrågor. Dessa frågor används för att testa och utvärdera nya frågor för framtida prov, och räknas därför inte med i den slutliga poängen.

För att bli godkänd på teoriprovet måste du svara rätt på minst 52 av de 65 poänggivande frågorna. Det innebär att du har en marginal på 13 frågor som du kan svara fel på och fortfarande klara provet.

Provtid och Format

Teoriprovet för moped klass 1 tar 50 minuter att genomföra. Detta ger dig ungefär 45 sekunder per fråga, vilket bör vara tillräckligt med tid för att läsa igenom varje fråga och svarsalternativ noggrant innan du väljer ditt svar.

Provet är digitalt och genomförs på en dator på ett provcenter. Du kommer att få läsa varje fråga och dess svarsalternativ på skärmen, och välja det alternativ som du tror är rätt genom att klicka på det.

Slutsats

Att ta körkort för moped klass 1 innebär att klara av ett teoriprov som innehåller 70 frågor, varav 5 är testfrågor som inte räknas med i den slutliga poängen. För att bli godkänd på provet måste du svara rätt på minst 52 frågor inom en tidsram på 50 minuter. Genom att förbereda sig väl och ha en god förståelse för reglerna på vägen kan du öka dina chanser att klara provet på första försöket.